Trafik Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler
Maddi Zararlar :
• Trafik kazası tespit tutanağı
• Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),
• Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse),
• Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
• Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
Ölüm Halinde:
• Kaza tespit tutanağı,
• Veraset ilamı,
• Nüfus kayıt örneği,
• Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,
• Ölüm raporu,
• Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu
Yaralanma Halinde:
• Kaza tespit tutanağı,
• Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu,
• Tedavi masraf faturalarının asılları.
Maluliyet Halinde:
• Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
• Kaza tespit tutanağı,
• Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge